Föreningen

Kameraövervakning

Information

Föreningen har installerat kameraövervakning i källargångarna för att förebygga inbrott samt skadegörelse och används inte för att kontrollera medlemmar.

Tillstånd och rättslig grund

Vi som privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte tillstånd för att kamerabevaka. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandling av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet.

Den rättsliga grund vi lutar oss mot är den intresseavvägning som gjort, där intresset för kamerabevakning väger större än det intrång i medlemmars personliga integritet som kamerabevakning innebär.

Rutin för hantering av föreningens kamerasystem


1. Kamerasystemet kan kränka medlemmar och boendes integritet och ska endast användas för att säkra bevis i samband med inbrott samt andra brottsliga aktiviteter.


2. Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.


3. Det inspelade bildmaterialet raderas automatiskt efter 90 dagar. Systemet har inte ljudupptagning. Enbart ett fåtal personer, utsedda av styrelsen i Brf Östersundhus Nr.2, har tillgång till det inspelade materialet.


Kontakt

Kontakta styrelsen, se vår hemsida styrelsen för aktuella telefonnummer eller skriv till oss genom felanmalan@stallkvasten.se om det finns skäl enligt ovan att använda inspelat material.