Föreningen

Bastu

Föreningen har en fin bastu i anslutning till samlingslokalen Gillet som är fri att använda. - Skönt efter en dag i fjällen.

Boka vis trapphustavlorna och starta aggregatet genom att klicka på timern (inställd på 2 timmar).